✓ Cara Pasang Tone Control CT dan Non CT Pada Power Amplifier

✓ Cara Pasang Tone Control CT dan Non CT Pada Power Amplifier

Cara Pasang Tone Control CT dan Non CT – Apa yang dimaksud dengan Tone Control? Dalam dunia elektronik, yang dimaksud dengan tone control adalah sebuah perangkat elektronik yang kerap digunakan untuk memperindah dan menjerinahkan suara menjadi dalam system audio sehingga akan menghasilkan output suara yang lebih baik.